Основната ни дейност е ВиК услуги – отстраняване на ВиК повреди и ремонти в апартаменти, къщи, вили, хотели и административни сгради в Бургас и региона.

Също така предлагаме:

  • планиране
  • проектиране
  • изграждане
  • ремонт
  • поддръжка на всички видове ВиК инсталации и конструкции.

Динамиката и бързо развиващите се технологии в нашата сфера – ВиК в град Бургас налагат ежедневно подобряване на нашата организация и прецизност в работния процес. Основната ни цел е да направим най-доброто и качествено обслужване за нашите клиенти на справедливи и конкурентно цени. Успешната дейност на ВиК услуги зависи от голяма степен от правилното и навременно изпълнение на поръчките. Наша отговорност е да работим за качественото изграждане и ремонтирането на ВиК инсталациите, когато ни наемате. Стараем се да улесним поддръжката на ВиК инсталациите в домовете за нашите клиенти, да подобряваме ефективността на работата й. Всичко това е гарантирано от професионализма и опита на нашите водопроводчици. Ние вярваме, че качеството на предлаганите услуги е най-важно за нашите клиенти. За това ВиК материалите и инструментите, които използваме са на водещи български и чужди фирми производители с доказани качество и произход.

Всеки един водопроводчик разполага с служебен автомобил и необходимото техническо оборудване за извършване на предлаганите от нас дейности и ВиК услуги в Бургас и региона. Известно е, че текущото състояние на наличната ВиК мрежа у нас не е добро. Те са силно амортизирани, физически и морално остарели вследствие, на което се отчита, че загубите на вода в страната са големи. Ние от Вендор Билд се стремим към редуцирането на огромните загуби на вода, понеже сме заинтересовани и държим да имаме качествена и сигурна ВиК водоснабдителна мрежа, изградена с отговорност към водата, този жизнено важен ресурс.